• outside
  • dining
  • double
  • triple
  • triple2
  • glasgow
outside1 dining2 double3 triple4 triple25
Check-in date  
Number of nights 
best rate
welcome
Vårt LägeFrån M8 West / M77 Motorvägar
Om du kommer från Glasgow International Airport (12 kilometer) eller Glasgow Prestwick Airport (60 kilometer), följ skyltningen till Glasgow City Centre. Kör av M8-motorvägen vid avfart 18 – skyltad A82 Dumbarton. När du kör av motorvägen, följ avfartsvägen som leder till starten på Great Western Road (A82) och fortsätt rakt fram ungefär 1.5 kilometer. The Clifton Hotel ligger till höger på Great Western Road på Buckingham Terrace. För att komma in på vår privata parkering, sväng höger in på den lilla vägen direkt efter Hamilton Park Avenue och sväng vänster in på Buckingham Terrace. Ta den första gatan till höger och du ser vår privata parkering direkt till vänster.

Från M8 East, M74 och M80
Om du kommer från Edinburgh, österifrån, norrifrån, eller söderifrån, följ skyltar till Glasgow City Centre på M8-motorvägen. Både M80 (norrifrån) och M74 (söderifrån) går ihop med M8 öster om Glasgow. Kör av M8 vid avfart 17 skyltad Dumbarton A82. När du lämnar motorvägen, håll dig till höger körfält och sväng höger vid trafikljusen i slutet på avfartsvägen. Fortsätt rakt fram över bron till Great Western Road och fortsätt 1.5 kilometer. The Clifton Hotel ligger till höger på Buckingham Terrace, innan korsningen vid Botanic Gardens. För att komma in på vår privata parkering, sväng höger in på den lilla vägen direkt efter Hamilton Park Avenue och sväng vänster in på Buckingham Terrace. Ta den första gatan till höger och du ser vår privata parkering direkt till vänster.

Ankomst via tåg
Glasgow har två huvudsakliga järnvägsstationer, Central Station och Queen Street Station, båda bekvämt belägna i stadens hjärta och nästan 3 kilometer från the Clifton Hotel. Taxi-möjligheter finns utanför huvudentrén på båda stationerna. Från Central Station, bussar 4 och 4A utgår från Hope Street och stannar nära Clifton Hotel på University Avenue. Från Queen Street Station, ta buss 6 eller 6A från busshållplatsen som ligger nära Glasgows tidigare turistinformation på George Square.

Ankomst via buss
Nationella och internationella busslinjer anländer till Glasgow Buchanan Bus Station belägen i den norra utkanten av stadens centrum, ungefär 2 kilometer från the Clifton Hotel. Taxi-tjänster finns på sidan av huvudbyggnaden och busslinjer 6, och 6A avgår från närbelägna Hope Street vid Theatre Royal. Om du kommer från Isle of Skye, Fort William, Oban eller Campbelltown, har Scottish Citylink busslinjer från ovanstående destinationer som går till Great Western Road och stannar nära the Clifton Hotel. Om du behöver mer information angående vägbeskrivningar eller transport till och från the Clifton Hotel, tveka inte att kontakta vår personal som gladeligen svarar på alla frågor du har.
aa

26/27 Buckingham Terrace,
Glasgow G12 8ED, Scotland.
Tel: 0141 334 8080
Fax: 0141 337 3468
enquiries@cliftonhotelglasgow.co.uk